Download Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. APK Info :

Download Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. APK For Android, APK File Named com.appmk.book.AOWBPFZPHLZAGPKDLN And APP Developer Company Is AndroidTJ2 . Latest Android APK Vesion Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. Is Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. 1.0 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. APK Description

Ба номи худованди ҷону хирад, К-аз ин бартар андеша барнагзарад: Худованди ному худованди ҷой, 3 Худованди рўзидиҳу раҳнамой. Худованди Кайҳону гардонсипеҳр, Фурўзандаи Моҳу Ноҳиду Меҳр. Зи ному нишону гумон бартар аст, Нигорандаи баршуда гавҳар аст. Ба бинандагон офаринандаро Набинӣ, маранҷон ду бинандаро! Наёбад бад-ў низ андеша роҳ, Ки ў бартар аз ному аз ҷойгоҳ. Сухан ҳар чи з-ин гавҳарон бигзарад, Наёбад бад-ў рох ҷону хирад. Хирад гар сухан баргузинад ҳаме, Ҳамонро гузинад, ки бинад ҳаме. Ситудан надонад кас ўро чу ҳаст, Миён бандагиро бибояд-т баст. Хирадрову ҷонро ҳамесанҷад ў, Дар андешаи сахта кай гунҷад ў? Бад-ин олату рою ҷону равон Ситуд офаринандаро кай тавон? Ба ҳастиш бояд, ки хисту шавӣ, Зи гуфтори бекор яксў шавӣ. Парастанда бошиву ҷўяндароҳ, Ба фармонњо жарф кардан нигоҳ. Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад, Ба дониш дили пир барно бувад. Аз ин парда бартар сухан гоҳ нест, Ба ҳастиш андешаро роҳ нест.

From version Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. 1.0 :
Added: 2018-03-25 19:19:53
Modified: 2018-03-25 19:19:54
Updated: 2018-03-25 19:19:54

Download Шоҳнома. Ҷилди 1. Қисми 1. APK Android