Share

Download Azibai 3.3.0 APK Info :

Download Azibai 3.3.0 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is Azibai . Latest Android APK Vesion Azibai Is Azibai 3.3.0 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Azibai 3.3.0 APK Other Version

For Download Other Azibai versions Visit Azibai APK Archive.

Download Azibai.apk android apk files version 3.3.0 Size is 97725284 md5 is 79f3ea72d7f79894c2ada16091e7fb04 By Azibai This Version Need Lollipop 5.0 API level 21 or higher, We Index Version From this file.Version code 3610 equal Version 3.3.0 .You can Find More info by Search com.azibai.android On Google.If Your Search azibai,android,social Will Find More like com.azibai.android,Azibai 3.3.0 Downloaded 0 Time And All Azibai App Downloaded Time. 1. Azibai là gì: - Azibai là mạng xã hội Việt Nam chuyên sâu về việc cung cấp cho người dùng các công cụ và tính năng tiện ích phục vụ cho công tác tiếp thị, truyền thông, và bán hàng qua mạng. - Azibai là mạng xã hội kinh doanh mang tính kết nối cao, cung cấp cho các nhóm người dùng các công cụ và tính năng để thiết lập ra các cổng thông tin, tương tác, kết nối và giao dịch điện tử. - Azibai là mạng xã hội truyền thông với nhiều tiện ích, mang tính giải trí cao cho các nhóm người dùng phổ thông. - Azibai là sàn thương mại điện tử miễn phí giúp người dùng dễ dàng tạo gian hàng và bán hàng hàng online. 2. Các nền tảng công nghệ của mạng xã hội Azibai. - Sản xuất cung cấp thông tin - Sàn thương mại điện tử, bán hàng online - Cổng thông tin, trang vàng - Sàn thông tin báo chí - Chat, gọi điện thoại miễn phí - Công cụ tìm kiếm. 3. Mạng xã hội Azibai là nền tảng cung cấp các tiện ích phục vụ công tác tiếp thị truyền thông, bán hàng, tiếp thị liên kết (affiliate): - Nền tảng sáng tạo và sản xuất các nội dung đa phương tiện truyền thông - Nền tảng phân phối và chia sẻ nội dung lên các ứng dụng mạng xã hội bên ngoài azibai. - Nền tảng thiết lập các cổng thông tin cung cấp lượt truy cập về các trang quảng cáo, bán hàng của doanh nghiệp ngoài azibai. - Nền tảng xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh qua mạng. - Nền tảng xây dựng hệ thống môi giới quảng cáo, tiếp thị trực tuyến ( Hệ thống tiếp thị liên kết – affiliate marketing – bán các “phiếu mua hàng”, mã giảm giá. - Nền tảng tạo nhóm, cộng đồng tương tác cùng chia sẻ lợi ích cao. 4. Mạng xã hội Azibai là nền tảng mang lại tiện ích cao cho người dùng phổ thông. - Tính năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng - Tính năng lưu trữ thông tin thuận lợi - Tính năng tạo các nhóm sưu tập chia sẻ kiến thức chung - Tính năng bình luận sâu. - Tính năng gọi điện thoại, nhắn tin mật - Tính năng cá nhân hoá sâu và chuyên biệt (Người dùng được gắn tên miền website riêng cho các trang kinh doanh và trang phụ). - Sử dụng đơn giản. 5. Mạng xã hội Azibai là nền tảng đa luồng thông tin mang tính giải trí cao - Theo dõi được tổng hợp các liên kết báo chí do người dùng chia sẻ - Theo dõi các chủ đề, các kênh quan tâm do người sáng tạo nội dung sản xuất - Theo dõi các thông tin giải trí đa kênh: Youtube. Vlog, truyền hình, người nổi tiếng. 1. What is Azibai: - Azibai is an intensive Vietnamese social network providing users with tools and utilities for marketing, communication, and online sales. - Azibai is a highly connected business social network that provides user groups with the tools and features to set up portals, interactions, connections and electronic transactions. - Azibai is a social media network with many utilities and high entertainment for common user groups. - Azibai is a free e-commerce platform that makes it easy for users to create stores and sell goods online. 2. The technology platform of Azibai social network. - Production of information supply - E-commerce floor, online sales - Portal, yellow pages - Press information floor - Chat, call for free - Search. 3. Azibai Social Network is a platform providing utilities for media marketing, sales, and affiliate marketing: - Creation platform and production of multimedia content - Platform for distributing and sharing content on external social networking applications azibai. - A platform to set up portals to provide visits to advertising and sales pages of businesses outside of azibai. - The foundation of building a multi-channel sales network. - The foundation of building an advertising brokerage system, online marketing (affiliate marketing system - affiliate marketing - selling "coupons" and discount codes. - Platform for creating groups, interacting communities with high benefit sharing. 4. Azibai social network is a platform that brings high utilities for ordinary users. - Quick search feature - Convenient information storage feature - Feature of creating groups to share common knowledge - Deep comment feature. - Calling and confidential messaging features - Deep and specialized features (Users can attach separate website domain for business and subpages). - Simple to use. 5. Azibai social network is a highly entertaining multi-threaded information platform - Subscribe to the total of press links shared by users - Subscribe to topics and channels of interest produced by content creators - Subscribe to the multi-channel entertainment information: Youtube. Vlog, television, celebrities.
Azibai
Version: 3.3.0 (3610)
x86,x86-64,armeabi,armeabi-v7a,arm64-v8a,mips,mips64
Package: com.azibai.android
0 downloads
93.20 MB (97725284 bytes)
Target: Lollipop 5.0 API level 21
SMALL
79f3ea72d7f79894c2ada16091e7fb04
added on 2021-04-13 22:59:05 by appupdater

Azibai 3.3.0 APK Download by Azibai

Your download will available in 9 seconds

In Azibai 3.3.0

Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải phiên bản mới để sử dụng tất cả các tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của Azibai. Cảm ơn bạn đã sử dụng Azibai!

In Azibai 3.3.0

android.hardware.sensor.proximity
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.CALL_PHONE
android.permission.CAMERA
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.DISABLE_KEYGUARD
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.GET_TASKS
android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL
android.permission.INTERNET
android.permission.MANAGE_OWN_CALLS
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS
android.permission.READ_APP_BADGE
android.permission.READ_CALENDAR
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.RECORD_AUDIO
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_CALENDAR
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_SETTINGS
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
com.sec.android.provider.badge.permission.READ
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
com.zing.zalo.permission.ACCESS_THIRD_PARTY_APP_AUTHORIZATION
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE

Azibai 3.3.0 Screen 1Azibai 3.3.0 Screen 2Azibai 3.3.0 Screen 3Azibai 3.3.0 Screen 4Azibai 3.3.0 Screen 5Azibai 3.3.0 Screen 6Azibai 3.3.0 Screen 7Azibai 3.3.0 Screen 8Azibai 3.3.0 Screen 9Azibai 3.3.0 Screen 10Azibai 3.3.0 Screen 11Azibai 3.3.0 Screen 12Azibai 3.3.0 Screen 13Azibai 3.3.0 Screen 14Azibai 3.3.0 Screen 15

Download Azibai APK Android