Share

Download Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 APK Info :

Download Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is 9292 . Latest Android APK Vesion Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg Is Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 APK Other Version

For Download Other Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg versions Visit Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg APK Archive.

Download Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg.apk android apk files version 3.12.0 Size is 49158996 md5 is 3638ad57e9a3261e9acd8b24e5ebc5e1 By 9292 This Version Need Lollipop 5.0 API level 21 or higher, We Index Version From this file.Version code 50074 equal Version 3.12.0 .You can Find More info by Search com.themobilecompany.Onderweg On Google.If Your Search themobilecompany,onderweg,travel,local Will Find More like com.themobilecompany.Onderweg,Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Downloaded 134 Time And All Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg App Downloaded Time. ANWB Onderweg brengt je in 1 app alles wat je als automobilist nodig hebt: verkeersinformatie (files, flitsers en werkzaamheden), routeplanner, mobiel parkeren in 160+ steden in Nederland met de parkeer- betaaldienst ANWB Parkeren (bespaar 20% t.o.v. de automaat) en actuele benzineprijzen bij 4000+ tankstations (incl. ANWB ledenvoordeel tankstations). Consumentenbond testte ANWB Onderweg als meest betrouwbare parkeerapp (juni 2018). Consumentenprogramma Kassa beoordeelde tank-apps en kende 4 sterren toe aan ANWB Onderweg (april 2019: https://kassa.bnnvara.nl/dossiers/app-reviews/op-je-brandstofkosten-besparen-met-tank-apps-het-kan ). Maak kennis met de meest complete app voor mobiliteit van Nederland. De 6 handige functionaliteiten in deze app: 1. Verkeersinformatie: filelijst op wegnummer, verkeer in de buurt en op je route Krijg direct een overzicht van de actuele en betrouwbare ANWB verkeersinformatie in de buurt of op je route, zoals files (alle wegen), flitsers (snelwegen) en wegwerkzaamheden. Met de handige en unieke filelijst kun je per wegnummer alle incidenten bekijken. 2. Mijn routes en ANWB file alert: vooraf een gratis file alert bij vertraging Sla je frequent gereden routes eenvoudig op en stel een ANWB file alert in. Zo word je gratis op de hoogte gehouden op jouw gewenst tijdstip indien er vertraging is op jouw opgeslagen routes. 3. Parkeren: parkeertarieven & goedkoper parkeren met ANWB Parkeren Consumentenbond testte deze app als meest betrouwbare parkeerapp (juni 2018). Net als meer dan 500.000 ANWB leden minder betalen voor parkeren? Betaal je parkeergeld achteraf via je bankrekening en alléén voor de tijd dat je hebt geparkeerd. ANWB Parkeren (in samenwerking met Yellowbrick) werkt in heel Nederland: log in met je Yellowbrick account, voer de zonecode in, controleer je kenteken en start de transactie. Bij terugkomst bij je auto stop je de transactie weer met één druk op de knop. Bij gebruikers van ANWB Connected wordt de transactie automatisch gestopt bij het wegrijden. In de app zitten handige parkeermeldingen om je te helpen te herinneren aan de lopende parkeertransactie. ANWB Parkeren werkt betrouwbaar en gemakkelijk. Kijk voor ledenvoordeel en gratis registratie op https://www.anwb.nl/mobielparkeren 4. Tanken: actuele prijzen bij alle 4000+ tankstations Bekijk van alle tankstations de actuele prijzen (benzine/diesel/LPG/CNG), de openingstijden en de voorzieningen. Bij de ledenvoordeel tankstations krijg je 3 tot 5 cent extra korting met je ANWB creditcard. Meer informatie op anwb.nl/tanken 5. Mijn auto: nooit meer je auto kwijt dankzij ANWB Connected Raak nooit meer je auto kwijt. Naast automatisch afmelden bij parkeren zien gebruikers van ANWB Connected de locatie van hun auto in de app. Meer inforatie op anwb.nl/connected 6. Wegenwacht: direct hulp bij pech Meld je pech makkelijk via de ANWB Wegenwacht app. Over ANWB ANWB is er voor jou, onderweg en op je bestemming. Met persoonlijke hulp, advies en informatie, ledenvoordeel en belangenbehartiging. Dat zie je ook terug in onze apps! Probeer ook eens een van de andere ANWB apps. ANWB apps in het verkeer ANWB vindt dat afleiding in het verkeer door gebruik van smartphones moet stoppen. Bedien deze app dus niet terwijl je rijdt. App Support Heb je vragen over deze app? Stuur deze dan naar [email protected] o.v.v. ANWB Onderweg app. ANWB Along the way brings you everything you need as a driver in one app: traffic information (traffic jams, speed cameras and work), route planner, mobile parking in 160+ cities in the Netherlands with the parking payment service ANWB Parking (save 20% compared to the machine) and current gasoline prices at 4000+ gas stations (incl. ANWB member advantage gas stations). Consumentenbond tested ANWB Onderweg as the most reliable parking app (June 2018). Kassa consumer program assessed tank-apps and awarded 4 stars to ANWB Onderweg (April 2019: https://kassa.bnnvara.nl/dossiers/app-reviews/op-je-brandstofkosten- savings-with-tank-apps-het- can ). Meet the most complete app for mobility in the Netherlands. The 6 useful functionalities in this app: 1. Traffic information: traffic jam list by road number, traffic nearby and on your route Get an overview of current and reliable ANWB traffic information in your area or on your route, such as traffic jams (all roads), speed cameras (highways) and road works. With the handy and unique file list you can view all incidents per road number. 2. My routes and ANWB file alert: a free file alert in advance in the event of a delay Save your frequently driven routes easily and set an ANWB file alert. This way you will be kept free of charge at your desired time if there is a delay on your saved routes. 3. Parking: parking rates & cheaper parking with ANWB Parking Consumentenbond tested this app as the most reliable parking app (June 2018). Just like more than 500,000 ANWB members pay less for parking? Pay your parking fee afterwards through your bank account and only for the time that you have parked. ANWB Parking (in collaboration with Yellowbrick) works throughout the Netherlands: log in with your Yellowbrick account, enter the zone code, check your license plate and start the transaction. When you return to your car, you can stop the transaction with the push of a button. For ANWB Connected users, the transaction is automatically stopped when driving off. The app contains handy parking notifications to help you remind you of the current parking transaction. ANWB Parking works reliably and easily. Look for member benefits and free registration at https://www.anwb.nl/mobielparkeren 4. Refueling: current prices at all 4000+ gas stations View the current prices of all petrol stations (petrol / diesel / LPG / CNG), opening times and facilities. At the member discount service stations you get 3 to 5 cents extra discount with your ANWB credit card. More information on anwb.nl/tanken 5. My car: never lose your car again thanks to ANWB Connected Never lose your car again. In addition to automatic logging out of parking, users of ANWB Connected see the location of their car in the app. More information on anwb.nl/connected 6. Roadside assistance: immediate roadside assistance Report your breakdown easily via the ANWB Roadside Assistance app. About ANWB ANWB is there for you, on the road and at your destination. With personal help, advice and information, member benefits and advocacy. You can see that in our apps too! Also try one of the other ANWB apps. ANWB apps in traffic ANWB believes that distraction in traffic by using smartphones should stop. Do not operate this app while you are driving. App Support Do you have questions about this app? Send it to [email protected] o.v.v. ANWB Onderweg app.
Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg
Version: 3.12.0 (50074)
x86,x86-64,armeabi,armeabi-v7a,arm64-v8a
Package: com.themobilecompany.Onderweg
134 downloads
46.88 MB (49158996 bytes)
Target: Lollipop 5.0 API level 21
SMALL
3638ad57e9a3261e9acd8b24e5ebc5e1
added on 2019-06-25 09:30:36 by randroid

Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 APK Download by 9292

Your download will available in 9 seconds

In Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0

Bug fixed. In verschillende Android toestellen, vooral Samsung, functioneerden de externe links niet.

In Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.USE_CREDENTIALS
android.permission.WAKE_LOCK
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES

Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Screen 1Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Screen 2Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Screen 3Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Screen 4Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Screen 5Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.12.0 Screen 6

Download Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg APK Android