Download ebarimt APK Info :

Download ebarimt APK For Android, APK File Named mn.mta.vatps And APP Developer Company Is General Department of Taxation, Mongolia . Latest Android APK Vesion ebarimt Is Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

ebarimt APK Description

Цахим төлбөрийн баримтын систем: Татварын нэгдсэн системд холбогдсон бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгжээс хэвлэсэн төлбөрийн баримтыг бүртгүүлж, сугалааны урамшуулалд оролцох мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 20 хүртэлх хувийн буцаан олголтын урамшуулал авах боломж бүрдэнэ. Аппликэйшны боломжууд: 1. Сугалааны тохирлын хугацааг харуулах 2. Хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн баримт, сугалааны хонжвор, урамшууллын мэдээллийг харах 3. Бүртгэлтэй баримтуудыг харах, худалдан авалтаа ангилах 4. QR code, ДДТД болон сугалааны дугаараар баримтаа бүртгүүлэх 5. Хувийн мэдээлэл, урамшууллын дансаа тохируулах 6. ebarimt.mn цахим хуудсанд бүртгүүлэх Хувилбар 2.0 СИСТЕМД НЭВТРЭХ Та гар утаснаасаа өөрийн бүртгэлээр нэвтэрсэн үед “QR код” уншуулж нууц үг ашиглахгүйгээр https://ebarimt.mn/ сайтруу нэвтрэх боломжтой. ХЯНАХ САМБАР Бүртгэгдсэн баримтын ангиллыг ухаалгаар хуваарилж, урамшууллын дүнг баримт тус бүрээр харах боломжтой. ЦАХИМ БҮРТГЭЛ Иргэн та татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх, төлбөрийн даалгавар үүсгэх, тээврийн хэрэгслийн татвар улсын тэмдэгтийн хураамжийг цахимаар төлөх боломжтой. ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭХ Аж ахуйн нэгж байгууллагын талаарх гомдол болон QR кодоор бүртгүүлсэн баримт “ ААН ИЛГЭЭГЭЭГҮЙ” төлөвт шилжсэн тохиолдолд гомдлыг гар утасны аппликэйшнаар гаргах боломжтой. МЭДЭГДЭЛ Буцаан олголт, сугалаа болон санал, гомдлын талаарх мэдээллийг тухай бүр сануулах функц. ОНЛАЙН ТУСЛАХ Та өөрийн facebook мессенжэрээр “ebarimt” хувийн чатад нэгдсэнээр “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар”-ын буцаан олголт, сугалааны урамшуулал болон “ebarimt”-ийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй, түргэн шуурхай 24 цагийн турш авах боломжтой.

From version ebarimt 4.8.8 :
Added: 2020-08-13 20:48:25
Modified: 2022-01-03 13:40:00
Updated: 2022-01-03 13:40:01

Баримтын буцаалт

Үндэсний цахим шуудан

Төрийн үйлчилгээ цэс

Нэмэлт сайжруулалт

Android ebarimt Screen 1Android ebarimt Screen 2Android ebarimt Screen 3Android ebarimt Screen 4Android ebarimt Screen 5Android ebarimt Screen 6Android ebarimt Screen 7

Download ebarimt APK Android