Share

Download Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 APK Info :

Download Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is MKB Ondernemers . Latest Android APK Vesion Carwash met MKB Brandstof Is Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 APK Other Version

For Download Other Carwash met MKB Brandstof versions Visit Carwash met MKB Brandstof APK Archive.

Download Carwash met MKB Brandstof.apk android apk files version 1.4.0 Size is 33751150 md5 is 50bbf83b38a97c267ef474c97edb8a28 By MKB Ondernemers This Version Need Marshmallow 6.0 API level 23 or higher, We Index Version From this file.Version code 12 equal Version 1.4.0 .You can Find More info by Search nl.mkbbrandstof.carwash On Google.If Your Search mkbbrandstof,carwash,travel,local Will Find More like nl.mkbbrandstof.carwash,Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 Downloaded 0 Time And All Carwash met MKB Brandstof App Downloaded Time. Zie in één oogopslag waar je in de buurt je auto kunt wassen. In de app zie je vrijwel alle carwashlocaties in Nederland, de app toont de wasmethode van elke locatie, én laat zien welke locaties eigendom zijn van zelfstandige carwash-ondernemers. Drie vliegen in één klap dus. En nog een bijkomend voordeel: op alle carwashlocaties uit de app kun je betalen met de autopas van MKB Brandstof. Elke dienst van MKB Brandstof heeft een eigen, gratis app. Tanken, carwash en parkeren wordt met deze apps nog makkelijker. MKB Brandstof introduceert deze apps om ondernemers de volle tijd en vrijheid te geven om persoonlijk te groeien en te werken aan een betere samenleving. Omdat ondernemers met hun unieke creatieve kracht vergezichten dichtbij halen. MKB Brandstof biedt de service, zodat jij als ondernemer je handen vrij hebt om vorm te geven aan het Nederland van morgen. Goede deal, toch? --Carwash voor gebruikers van de autopas MKB Brandstof-- Je auto is het visitekaartje van je bedrijf. Daarom is het mogelijk om autowasbeurten af te rekenen met de autopas van MKB Brandstof. De wasbeurten worden dan apart vermeld op de verzamelfactuur. --Hoe de app werkt-- De app toont je wasstraten, wasboxen en alle andere vormen van het schoonmaken van auto’s. Vrijwel alle carwashlocaties van Nederland staan in de app. Per carwashlocatie check je op één overzichtelijk scherm: reistijd, snelste route, openingstijden en wasmethode. En ook zie je welke carwashlocaties eigendom zijn van collega-ondernemers. Je kunt er dus voor kiezen om je auto bij een zelfstandige ondernemer te wassen, in plaats van bij een multinational. Op deze manier help je via de app Carwash met MKB Brandstof een tegenwicht aan de multinationals die nu de dienst uitmaken. En help je collega-ondernemers om te groeien. Daarnaast laat de app je zien welke carwashlocaties gebruik maken van jouw favoriete wasmethode: * Een rollover, waarbij je auto stilstaat en de wasborstels, sproeiers, drogers en wielborstels een rijdende beweging over je auto uitvoeren * Een wasstraat, waarbij je auto met een transportketting of -band door de wasstraat wordt getrokken * Een (doe het zelf) wasbox waarbij je zelf je auto kunt wassen met onder meer een hogedrukreiniger * Service, een bediende wasstraat waarbij je auto (gedeeltelijk) door personeel wordt gewassen Om een carwash te vinden die precies voldoet aan jouw keuze, kun je filteren op merk en op wasmethode. Wil je bijvoorbeeld het liefst wassen bij een zelfstandige carwashlocatie van een mede-ondernemer? Of heb je als wasmethode de voorkeur voor een roll-over? Stel je voorkeuren in via ‘instellingen’ en de app toont je jouw ideale, dichtstbijzijnde carwashlocaties. See at a glance where you can wash your car in the neighborhood. In the app you will see almost all car wash locations in the Netherlands, the app shows the washing method of each location, and shows the locations owned by independent carwash operators. Three birds with one stone. And another added benefit: All carwash locations from the app you can pay with the car pass by SMEs Fuel. Each service of SMEs Fuel has its own free app. Fueling, car wash and parking is with these apps even easier. SMEs Fuel introduces these apps for entrepreneurs to give full time and freedom to grow personally and to work towards a better society. Because entrepreneurs get their unique creative force vistas close. SMEs Fuel provides the service so that you as an entrepreneur have your hands free to shape the Netherlands tomorrow. Good deal, right? --Carwash For users of the car pass SME Brandstof-- Your car is the business card of your company. Therefore, it is possible to deal with car washes the car pass by SMEs Fuel. The washings are then listed separately in the summary invoice. -How App werkt-- The app shows your car washes, laundry bins and all other forms of clean cars. Almost all car wash locations in the Netherlands are in the app. Per carwash location check you on a single clear screen: travel time, fastest route, hours and washing method. And you can see which car wash locations owned by fellow entrepreneurs. So you can choose to wash your car at a self-employed entrepreneur, rather than a multinational. This way you help through the app Carwash to SMEs Fuel counterbalance the multinationals that now rule the roost. And help your fellow entrepreneurs to grow. In addition the app shows you which car wash sites using your favorite washing method: * A rollover where your car is stopped and the washing brushes, sprayers, dryers and wheel brushes perform a rolling motion of your car * A car wash, in which your car with a conveyor chain or belt is pulled through the car wash * One (do it yourself) wash bay module where you can wash your car yourself, including a high-pressure cleaner * Service, a servant wash your car in which (in part) is washed by staff To find a car wash that meets your choice, you can filter by brand and washing method. Would you for example prefer to wash at a self car wash location of a fellow entrepreneur? Or have you as washing method preferred for a rollover? Set your preferences via 'settings' and the app shows you your ideal, nearest car wash locations.
Carwash met MKB Brandstof
Version: 1.4.0 (12)
x86,x86-64,armeabi-v7a,arm64-v8a
Package: nl.mkbbrandstof.carwash
0 downloads
32.19 MB (33751150 bytes)
Target: Marshmallow 6.0 API level 23
SMALL
50bbf83b38a97c267ef474c97edb8a28
added on 2021-01-21 19:59:11 by split-store

Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 APK Download by MKB Ondernemers

Your download will available in 9 seconds

In Carwash met MKB Brandstof 1.4.0

Bedankt dat je Carwash met MKB Brandstof gebruikt! We hebben een inbox toegevoegd, zodat we je goed op de hoogte kunnen houden. Vragen of opmerkingen? Geef het door in de app of via [email protected] We helpen je graag op weg!

In Carwash met MKB Brandstof 1.4.0

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE

Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 Screen 1Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 Screen 2Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 Screen 3Carwash met MKB Brandstof 1.4.0 Screen 4

Download Carwash met MKB Brandstof APK Android