Share

Download Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 APK Info :

Download Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is Fietsersbond . Latest Android APK Vesion Fietsersbond Routeplanner Is Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 APK Other Version

For Download Other Fietsersbond Routeplanner versions Visit Fietsersbond Routeplanner APK Archive.

Download Fietsersbond Routeplanner.apk android apk files version 4.4.7 Size is 1648594 md5 is 2d5d34f492298c3d5c2bbc9c9674e953 By Fietsersbond This Version Need Jelly Bean 4.1.x API level 16 or higher, We Index Version From this file.Version code 40407 equal Version 4.4.7 .You can Find More info by Search nl.twokings.fietsersbond.routeplanner On Google.If Your Search twokings,fietsersbond,routeplanner,maps,navigation,fietsplanner Will Find More like nl.twokings.fietsersbond.routeplanner,Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Downloaded 2 Time And All Fietsersbond Routeplanner App Downloaded Time. --- Gebruik je de app voor het eerst? Lees dan de vijf belangrijkste aanwijzingen in het menu bij 'Help' voor je begint! --- De Fietsersbond Routeplanner is sinds 2006 de meest complete fietsrouteplanner van Nederland. Honderden vrijwilligers brengen dagelijks de wijzigingen in het fietspadennetwerk in beeld, zodat de gebruikers van deze planner altijd een op maat gesneden fietsroute geadviseerd krijgen. Gebruik hiervoor één van de routetypen: - Makkelijk doorfietsen (meest gebruikt!) - Kortste route - Racefietsroute - Recreatieve route - Natuurroute - Autoluwe route - Netwerk fietsknooppunten - Netwerk landelijke fietsroutes (LF's) - Combinatie fietsnetwerken (knooppunten en LF's) - Strooiroutes - Fietsbewust In de app kan de gebruiker een eigen fietsroute uitstippelen, van elke locatie naar elke locatie in Nederland. Ook is het mogelijk om een fietsrondje te plannen, eventueel met behulp van de fietsknooppunten. Gesproken navigatie, alsmede navigatie door middel van pijlen op het scherm zijn mogelijk. Dit is mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden op de Fiets. Door via de desktopversie een (gratis) persoonlijke account aan te maken, kunnen op de desktopversie uitgestippelde fietsroutes via de app opgeroepen worden. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in de Help. De Fietsersbond Routeplanner is een project van de Fietsersbond, de belangenbehartiger van fietsers in Nederland. Wij hebben 35.000 leden, 150 lokale afdelingen en 1500 vrijwilligers in het hele land en werken aan meer en betere fietsvoorzieningen. --- Are you using the app for the first time? Then read the five most important instructions in the menu under 'Help' before you start! --- The Fietsersbond Routeplanner has been the most complete cycle route planner in the Netherlands since 2006. Hundreds of volunteers visualize the changes in the cycle path network on a daily basis, so that the users of this planner always receive a tailor-made cycle route. Use one of the route types for this: - Easy cycling (most used!) - Shortest route - Road bike route - Recreational route - Nature route - Car-free route - Network cycling nodes - Network of national bicycle routes (LFs) - Combination of bicycle networks (nodes and LFs) - Spreading routes - Bicycle conscious In the app, the user can map out their own cycling route, from any location to any location in the Netherlands. It is also possible to plan a cycling tour, possibly with the help of the cycling junctions. Spoken navigation as well as navigation by means of arrows on the screen are possible. This is made possible in part by the Friends on the Bicycle foundation. By creating a (free) personal account via the desktop version, mapped out cycle routes can be called up via the app on the desktop version. You can read how it works in Help. The Fietsersbond Routeplanner is a project of the Fietsersbond, the advocacy of cyclists in the Netherlands. We have 35,000 members, 150 local departments and 1500 volunteers across the country and are working on more and better bicycle facilities.
Fietsersbond Routeplanner
Version: 4.4.7 (40407)

Package: nl.twokings.fietsersbond.routeplanner
2 downloads
1.57 MB (1648594 bytes)
Target: Jelly Bean 4.1.x API level 16
SMALL
2d5d34f492298c3d5c2bbc9c9674e953
added on 2020-02-19 15:39:52 by hendrikzoekthetuit

Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 APK Download by Fietsersbond

Your download will available in 9 seconds

In Fietsersbond Routeplanner 4.4.7

Verbeterde routeaanwijzingen.

In Fietsersbond Routeplanner 4.4.7

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET

Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 1Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 2Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 3Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 4Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 5Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 6Fietsersbond Routeplanner 4.4.7 Screen 7

Download Fietsersbond Routeplanner APK Android