Share

Download Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 APK Info :

Download Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.29.0 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is Grupa Pracuj . Latest Android APK Vesion Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz Is Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.29.0 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 APK Other Version

For Download Other Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz versions Visit Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz APK Archive.

Download Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz.apk android apk files version 4.28.3 Size is 21282127 md5 is 22600056653d3461f0d3aeb3e54f862e By Grupa Pracuj This Version Need Lollipop 5.0 API level 21 or higher, We Index Version From this file.Version code 42803 equal Version 4.28.3 .You can Find More info by Search pl.pracuj.android.jobsearcher On Google.If Your Search pracuj,android,jobsearcher,business,pracuj.pl,oferty,pracy Will Find More like pl.pracuj.android.jobsearcher,Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Downloaded 32 Time And All Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz App Downloaded Time. Nowa, lepsza praca? Dlaczego nie? Z aplikacją Pracuj.pl najlepsze oferty możesz mieć w kieszeni. Dzięki niej szukanie pracy jest prostsze niż myślisz, a Ty możesz przeglądać ogłoszenia i wysyłać swoje zgłoszenia gdzie chcesz i kiedy chcesz… nawet w trakcie nudnego spotkania z obecnym szefem 🙂. Ale to nie wszystko. Nasza aplikacja to nie tylko agregator ofert pracy. Dzięki nowoczesnym funkcjom, które oferuje szukanie pracy stanie się proste jak nigdy. Przekonaj się! Poznaj funkcje, które oferuje nasza aplikacja: • Udoskonalona wyszukiwarka ofert dzięki niej zobaczysz 🔎 tylko najlepsze, wyszukane specjalnie dla Ciebie ogłoszenia i nie stracisz czasu na mozolne szukanie ich wśród ogłoszeń, które w ogóle Cię nie interesują. Sprawdź czy nie szukasz! • Możliwość sprawdzenia statusu rekrutacji łatwo sprawdzisz, czy Twoje CV zostało otwarte ☑️ przez potencjalnego pracodawcę… lub czy rekrutacja przypadkiem nie została już zakończona. • Szukanie pracy w Twojej najbliższej okolicy interesuje Cię praca w Warszawie, praca w Krakowie, praca w Łodzi lub innym dużym mieście? Dzięki geolokalizacji możesz jej szukać w swojej najbliższej okolicy 🏠, by nie tracić czasu na dojazdy. Sprawdź na mapie oferty pracy najbliżej miejsca, w którym mieszkasz. To prawie jak praca w domu 🙂. • Aplikowanie bez CV na wybrane oferty pracy, zaaplikujesz bez CV. Znajdź pracę tam, gdzie taki pracownik jak Ty, to skarb! • Sprawdzanie szacunkowych, średnich zarobków na wybranym stanowisku sprawdź jakie jest średnie wynagrodzenie 💰 dla stanowiska na które aplikujesz. Dzięki temu będziesz wiedział, co możesz odpowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, gdy potencjalny pracodawca zapyta Cię o oczekiwane zarobki. • Możliwość zapisania CV aplikacja pomoże Ci szybko stworzyć CV i będzie je przechowywać w swojej pamięci 💾, a Ty w szybki i prosty sposób wykorzystasz je także przy wysyłaniu kolejnych zgłoszeń. • Zapisanie oferty pracy, która Cię zainteresuje nie musisz wysyłać zgłoszenia od razu 📩. Zrobisz to w wolnej chwili, wieczorem lub kolejnego dnia, bez obawy, że ogłoszenie gdzieś Ci umknie. Aplikacja ją zapamięta, a Ty wrócisz do niej jednym ruchem palca. • Job alert czyli alarm ⏰, dzięki któremu nie ominą Cię najlepsze ogłoszenia o prace. Gdy tylko pojawi się oferta spełniająca podane przez Ciebie kryteria, otrzymasz specjalne powiadomienie na swój telefon. • Oferty rekomendowane podpowiemy Ci, na jakie jeszcze oferty możesz zaaplikować. Nie musisz już sam mozolnie przeszukiwać wszystkich ogłoszeń – przyślemy ci indywidualne dopasowane powiadomienie 🔔 push aby już żadna ciekawa oferta nie uszła Twojej uwadze. Bez względu na to, czy interesuje Cię praca w it, praca księgowa, praca w marketingu, praca dla fachowca, praca fizyczna, praca na wakacje, praca w domu, praca dla studenta, praca biurowa, praca dla kierowcy, praca tymczasowa, praca na weekendy… …czy jakakolwiek inna praca w Polsce, a nawet za granicą - jej szukanie będzie prostsze z aplikacją Pracuj.pl. Przekonaj się! Jej pobranie nie trwa więcej niż powiedzenie „Szukam pracy”… Chcemy, żeby nasza aplikacja pomogła w prosty sposób znaleźć pracę jak największej ilości osób, dlatego na sam koniec pozwoliliśmy sobie dopisać mniejszym drukiem nieco słów kluczowych: praca pl, praca it, praca lublin, praca na wakacje, praca warszawa, praca poznań, praca dla nieletnich, praca w domu, praca krakow, praca anglia, praca w polsce, pracuj warszawa, oferty pracy warszawa, szukam pracy warszawa, praca, oferty pracy, praca kraków, praca oferty, praca od zaraz, szukam pracy, praca w it, szukanie pracy, ogłoszenia praca, praca wrocław, praca łódź, poszukuje pracy, praca śląsk, praca ogłoszenia, praca w krakowie, praca kierowca, praca małopolska, wyszukiwarka pracy, ogłoszenia o prace, praca dorywcza New, better job? Why nie? With the Pracuj.pl application, you can have the best offers in your pocket. Thanks to her, finding a job is easier than you think, and you can browse ads and send your applications wherever you want, when you want ... even during a boring meeting with your current boss. But that's not all. Our application is not just a job aggregator. Thanks to the modern features that job search offers will be as simple as ever. Convince yourself! Get to know the features our application offers: • Improved search engine offers thanks to it you will see najlepsze only the best, specially selected ads for you and you will not waste time searching for them among announcements that do not interest you at all. Check if you are not looking for it! • Checking your recruitment status it's easy to check if your CV has been opened ☑️ by a potential employer ... or recruitment has not been completed by now. • Finding a job in your closest neighborhood Are you interested in working in Warsaw, working in Krakow, working in Lodz or another big city? Thanks to geolocation, you can search for it in your nearest area 🏠, so you do not waste time on commuting. Check the job list nearest to the place where you live on the map. It's almost like working at home 🙂. • Applying without a CV for selected job offers, you apply without a CV. Find a job where an employee like you is a treasure! • Checking the estimated average earnings on a selected position check what is the average salary 💰 for the position you apply for. Thanks to this you will know what you can answer in the interview, when a potential employer asks you about the expected earnings. • The option to save your CV the application will help you quickly create a CV and store it in your memory 💾, and you can quickly and easily use them when sending next entries. • Save a job that interests you you do not need to send your application right away 📩. You can do it in your free time, in the evening or on the next day, without fear that the announcement will miss you somewhere. The application will remember it, and you will return to it with one swipe of your finger. • Job alert or alarm ⏰, thanks to which you will not miss the best job offers. As soon as the offer meets the criteria you have specified, you will receive a special notification on your phone. • Recommended offers We'll tell you what other offers you can apply. You do not have to search all the ads yourself - we will send you an individual tailored notification 🔔 push so that no interesting offer will not escape your attention. Regardless of whether you are interested in working in it, accounting work, work in marketing, work for a professional, physical work, work on holiday, work at home, work for a student, office work, work for a driver, temporary work, work on weekends ... ... or any other job in Poland and even abroad - its search will be simpler with the Pracuj.pl application. See for yourself! Its download does not last longer than saying "I am looking for a job" ... We want our application to help you find the job of as many people as possible, which is why at the end let us add smaller words to some keywords: work, work, job lublin, work for holidays, work warsaw, work poznań, work for minors, work at home, work krakow, work england , work in poland, work warsaw, job offer warsaw, job search warsaw, job, job offers, job cows, job offer, job right away, job search, job in it, job search, job ads, job wrocław, boat job, looking for a job, Silesian job, job ad, work in Krakow, job driver, Małopolska job, job search engine, job advertisements, odd job
Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz
Version: 4.28.3 (42803)
x86-64,armeabi-v7a,arm64-v8a
Package: pl.pracuj.android.jobsearcher
32 downloads
20.30 MB (21282127 bytes)
Target: Lollipop 5.0 API level 21
SMALL
22600056653d3461f0d3aeb3e54f862e
added on 2020-02-08 11:45:21 by split-store

Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 APK Download by Grupa Pracuj

Your download will available in 9 seconds

In Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3

Co nowego?

- Zmiana wyglądu ekranu wyników wyszukiwania.

- Powiadomienia o ofertach zapisanych, które wygasną w ciągu 24h.

In Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FINGERPRINT
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE

Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 1Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 2Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 3Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 4Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 5Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 6Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 7Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz 4.28.3 Screen 8

Download Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz APK Android