Download NowPOS Report APK Info :

Download NowPOS Report APK For Android, APK File Named vn.foody.quangnda.foodyposreport And APP Developer Company Is cpp . Latest Android APK Vesion NowPOS Report Is NowPOS Report 2.2.1 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

NowPOS Report APK Description

NowPOS Report - Phần mềm báo cáo quản lý nhà hàng Nhà cung cấp: Foody Corporation Phần mềm theo dõi báo cáo từ xa qua cloud. Dùng cho các nhà hàng đang sử dụng phần mềm bán hàng NowPOS. Đăng ký tài khoản để sử dụng NowPOS tại đây: https:www.nowpos.vn Ứng dụng phù hợp cho giám sát, quản lý, chủ nhà hàng theo dõi tình hình hoạt động của nhà hàng dù không ở tại nhà hàng một cách nhanh chóng và chính xác, thông qua kết quả báo cáo từ ứng dụng NowPOS Report. NowPOS Report sẽ liên kết với hệ thống máy chủ của nhà hàng để cập nhật liên tục tình hình doanh thu mỗi ngày của nhà hàng, báo cáo lời lỗ, đồng thời cũng thông báo tình trạng về lượng hàng trong kho của nhà hàng. Cách chức năng chính: - Báo cáo doanh thu o Tại cửa hàng o Mua mang về o DeliveryNow o TableNow - Báo cáo kho o Hàng sử dụng o Hóa đơn nhập o Hóa đơn xuất o Hàng xuất nhập tồn - Báo cáo lời lỗ Liên hệ hỗ trợ: Phần mềm quản lý bán hàng NowPOS Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Jabes, 244 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 Tp.HCM Hotline: 1900 6125 Email: [email protected] Website: https:www.nowpos.vn NowPOS Report - Restaurant Management Reporting Software Supplier: Foody Corporation Remote monitoring software through the cloud. Used for restaurants using NowPOS software. Sign up for NowPOS account here: https:www.nowpos.vn The application is suitable for supervisors, managers, restaurant owners to monitor the operation of the restaurant not staying in the restaurant quickly and accurately, through the results reported from the application NowPOS Report. NowPOS Report will link to the server system of the restaurant to continuously update the restaurant's daily revenue, report losses, and also report the status of inventory in the restaurant. Key Functions: - Sales report o At the store o Buy on DeliveryNow o TableNow - Warehouse report Goods used o Invoice entered o invoice o Export and import goods - Report losses Contact help: Sales management software NowPOS Address: 12th Floor, Jabes Building, 244 Cong Quynh, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City Hotline: 1900 6125 Email: [email protected] Website: https:www.nowpos.vn

From version NowPOS Report 2.2.1 :
Added: 2020-03-11 05:31:43
Modified: 2020-03-16 16:02:43
Updated: 2020-03-11 05:31:44

Android NowPOS Report Screen 1Android NowPOS Report Screen 2Android NowPOS Report Screen 3Android NowPOS Report Screen 4

Download NowPOS Report APK Android